Boliglån uten fast jobb og med varierende inntekt

Å få boliglån uten fast jobb eller om du har en jobb med varierende inntekt kan være mer utfordrende enn om du har en mer stabil inntekt. Her forklarer vi hvorfor det er slik, hvilke krav som stilles for å få boliglån og hva du kan gjøre for å øke dine sjanser for å få boliglån uten fast inntekt. Visste du at vi i MER Finans kan hjelpe mange med å forbedre kredittscoren slik at sjansene for å få boliglån øker? Les mer om dette under. 

SØK NÅ

Hvorfor er det vanskeligere å få boliglån uten fast inntekt? 

Å få boliglån uten fast jobb eller med varierende inntekt er vanskeligere fordi bankene vektlegger stabilitet. Selv om du kan ha periodevis god inntekt skal et lån betjenes hver eneste måned, og bankene er opptatt av at du alltid skal ha betalingsevne til å betale avdrag og renter. Det å låne penger til folk med varierende inntekt er derfor knyttet til større risiko for bankene. Mange krever derfor at du må ha fast jobb for å innvilge boliglån. Enkelte yrker og bransjer er også statistisk sett knyttet til høyere risiko for mislighold av gjeld. 

Yrker og bransjer med varierende inntekt

Her er noen eksempler på yrker og bransjer som preges av varierende inntekt: 

Vikariater og midlertidige ansettelser

Vikariater og midlertidige ansettelser er eksempler på tidsbestemte inntekter. Dette er vanlig innenfor flere sektorer, som for eksempel helsesektoren, byggebransjen, barnehage/skole og når man søker kortere eller lengre oppdrag gjennom bemanningsbyråer. 

Utelivsbransjen

Også utelivsbransjen er preget av mange midlertidige stillinger og vikararbeid. Selv om både tips og tilleggsatser kan være gode vil inntekten ofte være varierende og vil begrense muligheter for lån. 

Salgsyrker

Også i salgsyrker og yrker hvor en større del av lønnen består av provisjoner og bonuser kan inntekten variere mye. 

Turnus

Turnus er vanlig innenfor blant annet helsesektoren, noe som gjør at inntekten kan variere mye alt etter hvilke turnusvakter man tar på seg.  

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ofte varierende inntekt. I noen perioder kan inntektene være høye, i andre perioder kan man ha lave eller ingen inntekter. Selvstendig næringsdrivende driver også for egen regning og risiko og kan ha økonomiske forpliktelser selv om inntektene faller bort. Selvstendig næringsdrivende er heller ikke omfattet av like gode offentlige sikkerhetsordninger som arbeidstakere når det kommer til sykepenger, arbeidsledighetstrygd og pensjon. Derfor kan det være vanskeligere for selvstendig næringsdrivende å få lån. Les mer om dette i vår artikkel om boliglån til selvstendig næringsdrivende

Gründere

Gründere kan ha utfordringer med å få boliglån. Selv om bedriften raskt får inntekter kan manglende kreditthistorikk og risikoen knyttet til nyoppstartede virksomheter få bankene til å skygge unna. 

Krav for å få boliglån

Når du skal låne til bolig, er hovedregelen at du kan få låne opp til 5 ganger din inntekt. Dette er øvre grense og en lavere belåning er anbefalt. Selv om du tjener godt i deler av året, er det din totale inntekt i løpet av et helt år som legges til grunn. I tillegg må økonomien din tåle en økning i rentene på minst 5% og du må stille med minimum 15% i egenkapital. At du må ha fast ansettelse er ikke et absolutt krav. I noen tilfeller kan bankene avvike kravene, men det må likevel være forsvarlig å gi deg lån og du må kunne vise til betalingsevne. Du kan også få lån selv om du har betalingsanmerkninger.

Hvordan få boliglån uten fast jobb

Selv om det kan være vanskeligere å få boliglån uten fast jobb er det ikke umulig, og dersom du får avslag finnes det noen grep du kan ta for øke sjansene dine for å få lån:

Forbedre din kredittscore

Din kredittscore er en viktig faktor når bankene vurderer lånesøknader. Kredittscoren er viktig uansett om du skal søke boliglån, forbrukslån eller andre kreditter og lån. Ved å forbedre din kredittscore øker du også sjansene dine for å få lån. 

Kredittscoren består av flere faktorer, blant annet din alder, din inntekt i forhold til din samlede gjeld, ditt flytte-mønster, om du har næringsinteresser og om du har betalingsanmerkninger. Noen av disse faktorene kan du påvirke selv. Du bør bli kvitt dyr gjeld, enten ved betale tilbake det du skylder eller ved refinansiering. Har du for eksempel betalingsanmerkninger bør du raskest mulig kvitte deg med disse. Betalingsanmerkninger er nemlig svært negativt for din kredittscore og gjør at du vil bli nektet de aller fleste lån. Dersom du gjør opp for deg, skal betalingsanmerkningene slettes. Dersom du ikke har mulighet til å gjøre opp kravene, bør du refinansiere dine lån med betalingsanmerkninger slik at du kan få en ny økonomisk start. Vi i MER Finans kan hjelpe deg med dette. 

SØK NÅ

Søk lån med medlåntaker 

Har du ustabil eller lav inntekt kan du søke sammen med en medlåntaker, noe som vil øke dine sjanser for å få lån. Da vil banken gjøre en vurdering av både din og medlåntakerens økonomi. Dersom du kan stille med en medlåntaker med en fast inntekt og/eller sikkerhet i bolig vil det være lettere å få lån. Se også omstartslån med medsøker.

Søk i flere banker

Dersom du har fått avslag i en bank, ikke gi opp. De ulike bankene vektlegger ulike faktorer når de innvilger lånesøknader. Derfor kan du få tilslag i en bank selv om en annen bank sier nei. Vi i MER Finans kan hjelpe deg kostnadsfritt med å finne banken som passer din økonomi.

SØK NÅ

Spesialbanker

Selv om mange av de store tradisjonelle bankene sier nei til å gi lån til personer uten fast ansettelse eller varierende inntekt, finnes det noen spesialbanker som innvilger slike lån. Slike banker ser ikke kun på inntekt og kredittscore, men gjør en grundigere vurdering av din økonomiske situasjon. Du må imidlertid regne med å betale en noe høyere rente sammenlignet med de billigste boliglånene. 

Ofte stilte spørsmål om boliglån

Kan man få boliglån uten fast jobb?

Ja, man kan få boliglån uten fast jobb så lenge man kan vise til betalingsevne, men det kan være vanskeligere og det kan stilles krav til grundigere dokumentasjon.  

Hva kreves for å få boliglån?

For å boliglån er hovedregelen at du må stille med minimum 15% egenkapital. Din samlede gjeld kan ikke overstige 5 ganger din inntekt og du må tåle en renteøkning på minimum 5%.

Hvordan få boliglån uten fast jobb?

For å øke sjansene dine for å få boliglån uten fast inntekt kan du forbedre din kredittscore, søke med en medlåntaker, søke i flere banker eller søke med en medlåntaker. 

Emner: Kan man få boliglån uten fast jobb, låne penger, bankenes policy, boliglån uten fast inntekt, boliglån fast jobb, hvordan få boliglån, fast jobb, hvordan få boliglån uten fast jobb

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Ann. lån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år. Eff. rente 6,58%. Kostnad 2.009.071,-, totalt 4.009.071,-

mer finans hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld

Kontakt oss

Telefon: 48 35 59 95

E-post: kontakt@merfinans.no

Følg oss