Gjeldsregisteret for privatpersoner

Her forklarer MER Finans hva Gjeldsregisteret for privatpersoner er, hvilke opplysninger du finner i Gjeldsregisteret, hvordan registeret brukes og hvordan du sjekker dine opplysninger i Gjeldsregisteret. Du finner også fakta om Gjeldsregisteret og vi svarer på ofte stilte spørsmål. 

Visste du at du gjennom MER Finans kan søke boliglån til refinansiering av dyre lån og kreditter, og redusere dine månedlige utgifter?

SØK NÅ

Hva er Gjeldsregisteret for privatpersoner?

Gjeldsregisteret ble opprettet som et resultat av den nye gjeldsinformasjonsloven fra november 2018. Alle som har lån, kredittkortgjeld eller andre former for usikret gjeld blir automatisk inkludert i Gjeldsregisteret. Dette inkluderer også personer som har betalingsanmerkninger. Her kan du lese mer om hvilke konsekvenser betalingsanmerkninger har for deg.

Disse opplysningene finner du i Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret gir en oversikt over nordmenns usikrede gjeld, altså kredittkortgjeld og alle forbrukslån. Gjeldsregisteret registrerer blant annet navnet på banken / selskapet du har lånt av, hvor mye du skylder, hvor stor din kredittgrense er og hvilken rente du har på lånet ditt. 

Når det gjelder forbrukslån vil du også kunne se opprinnelig lånt beløp, hvor lenge du har igjen å betale på forbrukslånet og hvor mye du skal betale hver måned.

Opplysningene hentes inn fra rundt 200 banker og finansforetak som har tillatelse i Norge til å tilby usikrede lån. Informasjonen oppdateres løpende. 

Slik brukes Gjeldsregisteret for privatpersoner

Gjeldsregisteret for privatpersoner er et verktøy som gir långivere informasjon om en persons økonomiske situasjon og betalingsevne. Registeret hjelper långivere å ta bedre beslutninger om hvem de skal låne penger til, og gir privatpersoner muligheten til å dokumentere at de er økonomisk ansvarlige.

Å ha en god score i Gjeldsregisteret kan være nyttig når man søker om lån eller kreditt. Det viser at man er økonomisk ansvarlig og at man har en historie med å betale regninger og lån tilbake i tide. På denne måten kan man få bedre betingelser for lån, for eksempel lavere rente.

På samme måte kan det å ha en dårlig score eller betalingsanmerkninger i Gjeldsregisteret gjøre det vanskeligere å få lån. Dette kan føre til at man må betale høyere rente, eller at man blir avvist som låntaker.

Gjeldsregisteret ble opprettet for å forhindre at personer låner mer enn de har evne til å betjene. 

Dersom to eller flere personer står solidarisk ansvarlige for samme gjeld tilgjengeliggjøres informasjonen fullt ut for hver av skyldnerne.

Du som privatperson kan kreve retting eller sletting dersom du kan dokumentere at opplysningene om deg ikke er korrekte. Da må du sende en henvendelse til finansforetaket som har registrert de aktuelle opplysningene om deg. 

Det er forbudt for virksomheter å bruke opplysningene fra Gjeldsregisteret til markedsføring eller lignende. 

Hva betyr Gjeldsregisteret for privatpersoner for deg? 

Nå som alle banker og finansforetak må rapportere all usikret gjeld til Gjeldsregisteret, vil det finnes mer informasjon når det skal vurderes om du har for mye gjeld fra før. Dette vil ha betydning når du søker om alle typer lån og kreditter. Du vil også ha muligheten til å sjekke dine egne opplysninger og slik få bedre oversikt over din gjeld. 

Dersom du sliter med høy gjeld og dyre kreditter, kan vi i MER Finans også hjelpe deg med å refinansiere slilke lån slik at du får lavere månedlige kostnader. Bare søk via knappen under, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

SØK NÅ

Slik sjekker du dine opplysninger i Gjeldsregisteret

Det er gratis å sjekke dine opplysninger i Gjeldsregisteret og du får fullt innsyn i alle opplysningene Gjeldsregisteret har om deg som priva person ved å logge inn via ID-porten her

Fakta om Gjeldsregisteret for privatpersoner

  • Gjeldsregisteret ble opprettet som et resultat av den nye gjeldsinformasjonsloven fra november 2018. Med denne loven ble det åpnet for at private aktører kan få konsesjon til å drive gjeldsregister.
  • Gjeldsregisteret blir lansert i løpet av 1. kvartal 2019.
  • I Norge er det Finans Norge, Evry, Experian som har fått konsesjon til å drive gjeldsregister. 
  • I tillegg til finansfortakene og bankene, vil kredittopplysningsselskapene, Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk Sentralbyrå ha tilgang til Gjeldsregisteret.
  • Opplysningene i Gjeldsregisteret  innhentes fra rundt 200 finansforetak og banker som har konsesjon til å tilby usikrede lån. Informasjonen oppdateres løpende
  • Alle privatpersoner med usikret gjeld som eksempelvis forbrukslån eller kredittgjeld blir registret og søkbare i det Gjeldsregisteret.
  • Gjeldsregisteret gir bankene tilgang på både total innvilget kreditt og total gjeld
  • Bruk av Gjeldsregisteret er gratis for privatpersoner og norske myndigheter og Barne- og likestillingsdepartementet har bestemt at registeret skal finansieres ved at øvrige aktører betaler for sin tilgang til opplysningene i registeret.
  • Du kan lese mer om Gjeldsregisteret her: gjeldsregisteret.com

Her kan du søke om refinansiering for å redusere dine månedlige lånekostnader

Som om refinansiering gjennom MER Finans her og vi kommer tilbake til deg innen kort tid.

SØK NÅ

Ofte stilte spørsmål om Gjeldsregisteret

Er det gratis å sjekke mine opplysninger i gjeldsregisteret? 

Ja, det er gratis å sjekke dine opplysninger i Gjeldsregisteret. Tjenesten er gratis for privatpersoner og norske myndigheter.

Hvordan sjekke Gjeldsregisteret?

Du kan sjekke dine opplysninger i Gjeldsregisteret ved å logge inn via ID-porten her

Hvilke opplysninger finnes i Gjeldsregisteret?

I Gjeldsregisteret finner du fullstendige opplysninger om al din kredittkortgjeld, alle forbrukslån og kjøpekreditt. 

Hvorfor ble Gjeldsregisteret for privatpersoner opprettet?

Gjeldsregisteret for privatpersoner ble opprettet for å gi bankene og finansfortakene et bedre beslutningsgrunnlag når de skal innvilge lånesøknader og hindre for stort opptak av gjeld. 

Emner: Hvordan sjekke Gjeldsregisteret, gjeld, privat økonomi, Gjeldsregisteret for privatpersoner, hva er gjeldsregisteret

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Refinansiering med pant i bolig fra 8,55 % Effektiv rente ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2.622.146,-
Totalt: kr. 4.622.146,- Etableringsgebyr 2 - 4%, rente fastsettes individuelt.

*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Kontakt oss

Telefon: 23 20 20 23

E-post: post@aifinans.no