Låne penger til egen bedrift – slik gjør du det

Mange som driver firma vil på et eller annet tidspunkt ha behov for å låne penger. I denne artikkelen forklarer vi hvilke muligheter som finnes for å låne penger til egen bedrift og hvilke fordeler som er knyttet til å skyte privat kapital inn i selskapet. Vi forklarer også hva en låneavtale bør inneholde og hvordan du kan sikre lånet best mulig. Til slutt svarer vi på ofte stilte spørsmål knyttet til privat lån til bedrift. 

SØK NÅ

Låne penger til eget AS

Dersom du skal starte et AS er det et krav at du må stille med en egenkapital på minimum 30.000 kroner. Mange vil imidlertid ha behov for betydelig mer kapital enn dette. Det kan også oppstå behov for finansiering etter at bedriften er etablert, for eksempel ved oppstart av nye prosjekter. Da finnes det flere muligheter, og dette er noen av de vanligste: 

 • Lån i tradisjonell bank: Det mest vanlige er å ta opp et ordinært bedriftslån. For å kunne få et slikt lån må imidlertid en rekke formaliteter være på plass. Du må kunne stille sikkerhet for lånet, vise til en ryddig forretningsplan og du kan ikke ha betalingsanmerkninger. 
 • Større investorer som har tro på prosjektet ditt.
 • Crowdfunding, også kalt folkefinansiering, er en fremgangsmåte for å hente penger fra flere mindre investorer.
 • Du kan låne penger til ditt eget firma som privatperson. Det er ikke alltid det er mulig å hente penger ute i markedet. Da må du finansiere foretaket selv. Derfor fokuserer vi i denne artikkelen på hva du må tenke på når du skal låne penger til ditt eget firma.
SØK NÅ

Fordelene ved å skyte inn privat kapital i bedriften

Det kan være mange grunner til at det er fordelaktig å skyte inn privat kapital fremfor å ta opp et tradisjonelt banklån:

 • Lavere rente: Bedriftslån har ofte en betydelig høyere rente sammenlignet med private lån. Ved å låne opp privat kan du altså spare penger på lavere renteutgifter. 
 • Betalingsanmerkninger: Dersom bedriften har pådratt seg en eller flere betalingsanmerkninger vil du ikke få lån i en tradisjonell bank. Du vil sannsynligvis heller ikke få annen type finansiering. Du har likevel lov å finansiere driften med egne midler, noe som kan være avgjørende for å komme over en økonomisk kneik. 

Har du ikke kapital tilgjengelig? Lån opp i boligen! 

Selv om det kan være ønskelig å finansiere bedriften privat, er det ikke alltid at man har frie midler tilgjengelig. Det finnes imidlertid en løsning. Dersom du har fri kapital i egen bolig eller eiendom kan du bruke denne kapitalen for å finansiere bedriften. Dette forutsetter at du høy boligverdi og at du har betalt ned hele eller deler av gjelden på boligen eller eiendommen. 

SØK NÅ

Sett opp en låneavtale

Ryddige forhold og god dokumentasjon er viktig, også om du skal låne penger til egen bedrift. Dette gjelder uansett om bedriften har flere aksjonærer eller ikke. Derfor bør du alltid sette opp en skriftlig låneavtale slik at formalitetene er på plass ved eventuell bokettersyn, konkurs, salg, arv eller annen overtakelse. En slik låneavtale bør inneholde minimum følgende punkter: 

 • Lånebeløp
 • Tidspunkt for tilbakebetaling
 • Eventuelle renter
 • Konsekvensene ved betalingsmislighold
 • Sikring av lånet

Sikring av lånet

Et lån til en bedrift innebærer alltid en risiko for tap. For best mulig sikring er det vanlig at långiver tilbys pant i verdier tilhørende selskapet. Dette kan være varelager, driftsmidler, kundefordringer eller bankgarantier. For at sikringen skal gjelde må flere juridiske formaliteter på plass, som for eksempel tinglysing hos Løsøreregisteret i Brønnøysund. Dersom det dreier seg om fast eiendom må tinglysingen skje hos Kartverket. 

Lån fra aksjonær til selskap bokføring

Lån til selskap fra privatpersoner skal bokføres på lik linje med andre typer lån. Dersom du er usikker på hvordan du skal rapportere riktig anbefaler vi at du rådfører deg med din regnskapsfører, men hovedreglene er som følger: 

 • Kortsiktig lån: Dersom en eier har gitt foretaket et kortsiktig lån med forventet tilbakebetaling på mindre enn ett år, skal dette føres som en fri postering. 
 • Langsiktig lån: Dersom en eier har gitt foretaket et langsiktig lån med antatt tilbakebetaling på mer enn ett år, skal dette føres mot konto 2255 – Gjeld til eiere langsiktig.

Kilde: Fiken.no

Tilbakebetaling av lån fra aksjonær

Tilbakebetaling av lån fra aksjonærer fungerer som regel som en helt ordinær låneavtale. Lånet kan enten betales ned i form av en nedbetalingsplan med eventuelle renter, eller innfris i sin helhet på et bestemt tidspunkt. Lånebeløp og renter skal føres i aksjonærens skattemelding og utløser skatteplikt. Igjen er det viktig å understreke viktigheten av å sette opp en ryddig låneavtale for å unngå problemer. 

SØK NÅ

Ofte stilte spørsmål om privat lån til bedrift

Er det lov med privat lån til bedrift? 

Ja, det er fullt lovlig å bruke egne midler for å finansiere bedriften, uansett om det dreier seg om et aksjeselskap eller et enkeltmannsforetak. 

Hva gjør jeg når bedriften har betalingsanmerkninger og får ikke lån i ordinær bank?

Dersom bedriften ikke får finansiering i ordinær bank grunnet betalingsanmerkninger kan du selv skyte inn kapital. Dersom du ikke har kapital tilgjengelig kan du sjekke mulighetene for å låne opp i privat bolig eller eiendom.

Hvordan låne penger til egen bedrift?

Det finnnes flere muligheter til å låne penger til egen bedrift. Du kan ta opp et ordinært bedriftslån i en bank, du kan få inn en større privat investor eller du kan prøve muligheter som crowdfunding. Du kan også låne penger av deg selv til din egen bedrift.

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Ann. lån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år. Eff. rente 6,58%. Kostnad 2.009.071,-, totalt 4.009.071,-

mer finans hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld

Kontakt oss

Telefon: 48 35 59 95

E-post: kontakt@merfinans.no

Følg oss