Spesiallån, et boliglån som brukes til å innfri dyre kreditter og inkassogjeld

Et spesiallån er et lån med pant i bolig som kan brukes for å innfri dyre kredittlån, forbrukslån, inkassolån og lån med betalingsanmerkninger. I denne artikkelen forklarer vi hva et spesiallån er, hva det kan brukes til og hvordan du søker om et slikt lån. Vi svarer også på ofte stilte spørsmål.

Dersom du har behov for et slikt spesiallån, kan du søke gjennom oss i MER Finans ved å benytte linken under. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

SØK NÅ

Hva er et spesiallån?

Et spesiallån brukes til å innfri dyre forbrukslån, kredittlån, lån med betalingsanmerkninger og inkassogjeld.

Spesiallån, som også kalles omstartslån, skiller seg fra andre refinansieringsalternativer ved at det kreves pant i boligen eller annen eiendom for å få utbetalt lånet. Dette gir personer med dårlig betalingshistorikk muligheten til å få en ny økonomisk start. Ved å nedbetale ufordelaktige gjeldsforpliktelser og erstatte dem med et lån med lavere rente og bedre vilkår, kan du både spare penger og forenkle din økonomiske hverdag. 

Et spesiallån kan brukes til å 

  • Innfri kostbar kredittgjeld og dyre forbrukslån
  • Innfri gjeld som har blitt sendt til inkasso
  • Bli kvitt betalingsanmerkninger

Spesiallån tilbys ikke av alle banker, men vi i MER Finans samarbeider med flere spesialbanker som kan tilby slike lån. 

SØK NÅ

Spesiallån og kredittgjeld / forbrukslån

Kredittgjeld er gjeld som du kan pådra deg i forbindelse med bruk av for eksempel kredittkort. Dersom du ikke betaler hele kredittkortregningen ved forfall, pådrar du deg gjeld. Denne typen gjeld er spesielt ugunstig på grunn av høye renter og gebyrer. Dersom du ikke raskt betaler tilbake det du skylder, kan selv små beløp vokse seg store. Derfor kan det lønne seg å ta opp et spesiallån med pant i bolig for å bli kvitt denne gjelden. Slik senker du dine lånekostnader og du unngår at gjelden vokser seg større og kanskje går til inkasso. 

Selv om forbrukslån normalt har noe lavere rente enn kredittgjeld, kan du likevel spare mye penger på å innfri dine forbrukslån og erstatte dem med et billigere spesiallån. Samler du flere forbrukslån og din kredittgjeld i et større lån, sparer du også penger på gebyrer. I tillegg får du færre regninger å forholde deg til og en ryddigere økonomi. 

Spesiallån kan brukes til å innfri inkassogjeld

Hvis du unnlater å betale en regning, blir den sannsynligvis sendt til inkasso. Dette er ugunstig, spesielt fordi det påløper gebyrer, straffegebyrer og inkassokostnader i løpet av prosessen. Dette kan føre til at selv en relativt liten gjeld raskt blir mye større. I tillegg risikerer du å få en betalingsanmerkning registrert på ditt navn.

Spesiallån og gjeld med betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning registreres hvis du ikke betaler uoppgjort gjeld til tross for gjentatte purringer og inkassovarsler. Med en eller flere betalingsanmerkninger vil du oppleve vanskeligheter med å få godkjent nye låneavtaler og du vil også få problemer med å skaffe deg basis tjenester som mobiltelefoni, strøm og forsikring. Du vil ikke kunne handle på kreditt og du kan få utfordringer både på arbeidsmarkedet og på leiemarkedet. I verste fall kan du få lønnstrekk og risikerer tvangssalg av bolig. Ved å ta opp et spesiallån kan du innfri det du skylder og slik kvitte deg med dine betalingsanmerkninger. 

Trenger du spesiallån?

MER Finans kan hjelpe deg med å refinansiere dyre lån og inkassogjeld, noe som frigjør kapital slik at du raskere kan bli kvitt gjelden og få en enklere økonomisk situasjon. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

SØK NÅ

For å få et spesiallån må du ha ledig kapasitet i boligen din

Et spesiallån krever at du kan stille sikkerhet i form av din bolig eller annen fast eiendom. Samtidig må du ha økonomisk handlingsrom i boligen din, slik at den samlede gjelden, inkludert spesiallånet, ikke overstiger 85 % av boligens markedsverdi. Hvis du har nedbetalt boliglånet ditt over tid eller hvis boligens verdi har økt betydelig, vil du mest sannsynlig ha tilgjengelig kapasitet slik at du kan ta opp ytterligere lån med pant i boligen din. Prisene på boliger har økt betydelig i de fleste deler av Norge de siste årene, og derfor har mange boligeiere mulighet til å ta opp ekstra lån med sikkerhet i bolig.

Spesiallån med medsøker – øk muligheten for å få lån

Dersom du har problemer med å få innvilget lånesøknaden er et alternativ å søke spesiallån med medsøker, også kalt medlåntaker. En medsøker deler ansvaret for lånet på lik linje med hovedlåntaker. Det er viktig å merke seg at den som stiller som medsøker må nøye vurdere risikoen ved å inngå en slik avtale. En låneavtale med medsøker krever høy grad av tillit mellom partene.

En medsøker kan være en nær venn, samboer, foreldre eller andre familiemedlemmer. Når du søker om et spesiallån eller andre typer lån sammen med en medsøker, vil banken vurdere både din og medsøkers økonomi samlet. Hvis medsøker har en stabil inntekt, vil dette gi ekstra trygghet for banken. Å søke om lån med en medsøker gir større sjanse for å få innvilget lånet og også få bedre rente og vilkår.

Spesiallån med medsøker – fordeler: 

  • Øker sjansen for å få lånesøknaden godkjent
  • Kan gi lavere rentesatser og bedre vilkår når to parter søker sammen
  • Gir muligheten til å låne mer penger

Spesiallån med medsøker – ulemper: 

  • Medsøker deler ansvaret for hele lånesummen i tilfelle hovedlåntaker ikke kan oppfylle sine låneforpliktelser
  • Dersom medsøker går ut av avtalen må du i praksis ta opp et nytt lån alene

Ofte stilte spørsmål om spesiallån: 

Hva er fordelene med et spesiallån?

Et spesiallån gir lavere rentesatser, ryddigere økonomi og kan hjelpe deg med å bli kvitt betalingsanmerkninger. Det gir en ny start for økonomien din.

Hva er forskjellen på et spesiallån og et omstartslån?

I praksis er spesiallån og omstårslån begreper som brukes om samme type lån.

Hva kan et spesiallån brukes til? 

Et omstartslån brukes til å innfri gjeld som har gått til inkasso, betale ned kostbar kredittgjeld og forbrukslån, samt bli kvitt betalingsanmerkninger.

Hvordan få omstartslån?

Du må ha tilstrekkelig inntekt og være i stand til å stille sikkerhet. Hvis du har problemer med å få innvilget omstartslån, kan du øke sjansene ved å søke med en medsøker.

SØK NÅ

Hva er fordelene med spesiallån med medsøker?

Søker du et spesiallån med en medsøker, øker sjansen for å få lånesøknaden godkjent. Lånet kan også tilbys med lavere rente og bedre vilkår. Du kan også låne mer penger.

Hvem kan stille som medsøker?

Medsøker kan være hvem som helst, men det er vanligst at det er samboere, foreldre eller andre nære familiemedlemmer som stiller som medsøker.

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Ann. lån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år. Eff. rente 6,58%. Kostnad 2.009.071,-, totalt 4.009.071,-

mer finans hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld

Kontakt oss

Telefon: 48 35 59 95

E-post: kontakt@merfinans.no

Følg oss