Betalingsanmerkning

Hva er en betalingsanmerkning, hvilke konsekvenser har den og hva kan du gjøre for å bli kvitt en betalingsanmerkning?

SØK NÅ

Hva er en betalingsanmerkning?

Du vil etterhvert få en betalingsanmerkning dersom du ikke betaler en regning for varer eller tjenester som du har kjøpt. Først vil du motta en eller flere purringer. Dersom kravet fremdeles ikke blir betalt, vil du motta en betalingsoppfordring. Deretter sendes kravet til forliksrådet og det vil bli registrert en betalingsanmerkning på deg eller foretaket ditt. Det er kredittopplysningsbyråene som registrer betalingsanmerkningen. 

Får jeg varsel om at jeg får betalingsanmerkning?

Ja, du blir varslet om betalingsanmerkninger. 

 • Privatpersoner skal motta et varsel fra kredittopplysningsbyrået som behandler saken før en betalingsanmerkning registreres. Du skal ha muligheten til å rette opp saken innen 30 dager.
 • For næringsdrivende kan en betalingsanmerkning registreres 30 dager etter utsendelse av  betalingsoppfordring.

Hvilke konsekvenser har en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning vil påvirke økonomien din negativt på flere måter. Du vil få en vesentlig lavere kredittscore og ofte vil denne gå helt til 0 etter registrering av en betalingsanmerkning.  Dette gjør det meget vanskelig å ta opp nye lån. Du kan også få vanskeligheter med å starte et abonnement på for eksempelvis strøm, mobiltjenester eller forsikring. Du kan også bli kredittsjekket i forbindelse med leie av bolig og når du søker på bestemte stillinger. 

Konsekvenser av betalingsanmerkning:

 • Kredittscoren din påvirkes negativt
 • Du kan bli nektet lån og kreditter
 • Du kan bli nektet å inngå nye avtaler om strøm, forsikring, mobilabonnement og mer
 • Du kan få problemer på leiemarkedet
 • Du kan få utfordringer i leiemarkedet og ved søk på enkelte typer jobber. 

Etter at rettslige skritt er tatt og en betalingsanmerkning er registrert kan inkassoselskapene kreve inn gjelden din med tvang. Det kan skje i form av lønnstrekk, utleggsforretning eller tvangssalg av bolig eller annen eiendom. Ved lønnstrekk holdes en del av lønn, trygder, pensjon eller annen inntekt tilbake for å betale kravet. Ved utleggsforretning kan også bli tatt beslag i midler på konto eller andre verdipapirer. I verste fall kan boligen din bli tvangssolgt for å dekke kravet. 

Hvor lenge blir en betalingsanmerkninger stående?

En betalingsanmerkning står registrert på deg i fire år, men dersom du gjør opp for deg blir anmerkningen slettet med en gang hele kravet er betalt. Merk at du både må betale det opprinnelige kravet som du skylder og de ekstra kostnadene som har påløpt under inkassoprosessen for at betalingsanmerkningen skal bli slettet. Etter fire år må inkassobyrået sette i gang nye rettslige skritt dersom ny betalingsanmerkning skal registreres. Dette vil i de fleste tilfellene skje, derfor er det usannsynlig at en betalingsanmerkning kommer til å forsvinne av seg selv. 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan betale betalingsanmerkningen?

 • Du kan forsøke å få til en betalingsavtale med kreditor og inkassobyret.
 • Med anmerkning er det generelt vanskelig å få lån, men det finnes likevel noen spesialbanker som gir lån med betalingsanmerkning slik at du får gjort opp kravet. Det beste er om du kan få lån med inkasso med sikkerhet i bolig. 
 • Dersom du har annen dyr gjeld, kan du også forsøke å få refinansiering for å få lavere månedlige utgifter og for å få innfridd kravene mot deg. 
 • Les også: Hvordan bli kvitt gjeld

Dersom du ikke er i stand til å betale betalingsanmerkningen er det avgjørende at du tar grep for å snu situasjonen. Betalingsanmerkningen kommer ikke til å forsvinne før den blir betalt i sin helhet. 

Når registreres en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning registreres på saken når det i inntaksprosessen varsles om at det vil bli startet rettslige skritt. Eksempler på saker hvor det registreres betalingsanmerkning:

 • Dom fra forliksrådet
 • Ubetalte regninger som har gått til inkasso og det har blitt varslet om iverksettelse av rettslige skritt
 • Konkurs
 • Gjeldsordning
 • Utleggsforretning gjennomført av Namsmann
 • Avdragsordning som blir misligholdt

Før det registreres en betalingsanmerkning skal du ha fått en eller flere purringer, et inkassovarsel og en betalingsoppfordring. Både inkassovarsel og betalingsoppfordring skal ha minst 14 dagers betalingsfrist. 

Hvem gir betalingsanmerkninger? 

Det er kredittopplysningsbyråene som registrerer og gir informasjon om betalingsanmerkninger, men det er flere instanser som kan varsle kredittopplysningsbyråene om at du har et uoppgjort krav mot deg:  

 • Inkassoselskap 
 • Løsøreregisteret  
 • Forliksråd 
 • Namsmenn 
 • Statens Kartverk 
 • Statens innkrevingssentral

Hvordan slette betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning skal slettes når en sak er mer enn fire år gammel og med en gang du gjør opp for deg. Det innebærer å betale det opprinnelige kravet inkludert renter og salærer som har påløpt i inkassoprosessen. 

Når du har betalt kravet skal kredittopplysningsbyråene få beskjed og deretter skal de slette betalingsanmerkning. Det kan ta inntil seks virkedager før saken er slettet etter at den er betalt. Dersom du har gjort opp for deg og du fremdeles har en anmerkning, må du ta kontakt med det involverte inkassoselskapet. 

Selv om en betalingsanmerkning slettes etter 4 år, vil de fleste kredittselskaper gå til ny sak for å registrere en ny dersom kravet ikke er gjort opp.

MER Finans kan kostnadsfritt hjelpe deg søke boliglån til refinansiering av inkassogjeld og betalingsanmerkninger.

SØK NÅ

Hva er forskjellen på en betalingsanmerkning og en betalingsoppfordring?

En betalingsoppfordring er det siste skriftlige brevet du får med varsel om at rettslige skritt vil bli iverksatt dersom du ikke innfrir kravet. En betalingsanmerkning er selve registreringen som blir gjort i betalingsregistrene. 

Kan jeg sjekke om jeg har betalingsanmerkninger? 

Ja, du kan selv sjekke hos kredittopplysningsbyråene om det er registrert noen betalingsanmerkninger på deg. Her kan du kostnadsfritt sjekke dine betalingsanmerkninger

Refinansiering med betalingsanmerkning

Det blir generelt vanskelig å få innvilget et vanlig lån dersom du har en betalingsanmerkning. Grunnen er at bankene og finansinstitusjonene kvier seg for å låne mer penger til personer som viser tegn til at de ikke kan eller vil gjøre opp for seg. 

Det finnes imidlertid noen spesialbanker som innvilger lån til refinansiering med betalingsanmerkning, og forutsetningen for å få disse lånene er at du refinansierer gjelden for å bli kvitt betalingsanmerkningene. Du må ofte kunne stille med ekstra sikkerhet, som for eksempel pant i bolig eller stille med kausjonist, for å få lånet. Slike lån er som regel vesentlig dyrere, med høyere rente, enn andre typer lån. Derimot er månedskostnaden ofte lavere enn kostnaden for de dyre lånene og inkassogjelden man har.

Vi hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre kreditter og inkassogjeld. Bli kvitt betalingsanmerkninger, lønnstrekk og stopp tvangssalget! Tjenesten er gratis.

SØK NÅ

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Ann. lån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år. Eff. rente 6,58%. Kostnad 2.009.071,-, totalt 4.009.071,-

mer finans hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld

Kontakt oss

Telefon: 48 35 59 95

E-post: kontakt@merfinans.no

Følg oss