Inkassolån

Å få lån med inkasso eller inkassolån kan være vanskelig. Dette er det flere grunner til, som vi skal se nærmere på i denne artikkelen. Vi forklarer først hva inkasso er, stegene i inkassoprosessen, konsekvensene av inkasso og hvilke løsninger som finnes for inkassolån.

SØK NÅ

Hva er inkasso?

Inkasso er prosessen med å drive inn et krav som ikke er betalt. Dersom du unnlater å betale en regning innen fristen skjer følgende:

1. Du mottar en eller flere purringer

Purringer kalles også betalingspåminnelse. Du kan motta en eller flere purringer. Det legges ofte på et purregbyr ved hver pånnelse.

2. Du mottar et inkassovarsel

Et inkassovarsel skal være skriftlig og betalingsfristen på det opprinnelige kravet må være utløpt. Et inkassovarsel skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager.

3. Du mottar en betalingsoppfordring

Dersom regningen fremdeles ikke betales får du en betalingsoppfordring og kravet går til inkasso. En betalingsoppfordring skal gi opplysninger om grunnlaget for kravet, videre saksgang og muligheter for å klage. 

4. Rettslige skritt

Ved fortsatt manglende betaling vil rettslige skritt iverksettes. Da sendes saken til forliksrådet eller namsmannen for videre behandling og rettslig innkreving. Det vil legges ytterligere kostnader til kravet ut over det opprinnelige betalingsbeløpet. Det vil også registeres en betalingsanmerkning på det. 

5. Utleggsbegjæring og tvangsinnkreving av gjeld

Kreditor kan sende en utleggsbegjæring til namsmannen. Etter en rettskraftig avgjørelse i forliksrådet tvangsinnkreving av kravet iverksettes. Da kan det skyldige beløpet kreves inn ved tvangssalg av eiendeler eller objekter, lønnstrekk, tvangsinndekning eller konkurspågang. 

  • Lønnstrekk betyr at arbeidsgiver pålegges å tilbakeholde en del av arbeidstakerens lønn. Pengene skal gå til å betale skyldige penger til kreditorer. Deler av pensjoner og trygder kan også holdes tilbake. 
  • Tvangssalg av bolig eller eiendom er en prosess hvor namsmyndighetene selger en leilighet, et hus eller annen eiendom med tvang for å dekke ubetalte krav. Også andre objekter kan selges ved tvang, som for eksempel kjøretøy.
  • Tvangsdekning betyr at namsmyndighetene kan ta beslag i hele eller deler av andre formuesobjekter som eksempelvis bankinnskudd, aksjer og andre verdipapirer.
  • Konkurspågang kan iverksettes om skyldneren er en bedrift. Da kan kravet drives inn gjennom konkursvarsel, konkursbegjæring og åpning av konkurs.

Dersom du mottar et inkassokrav du ikke er enig i må du raskest mulig ta kontakt med kreditor og inkassobyrået for å bestride kravet. 

Konsekvenser av inkasso

Inkasso har en rekke negative konsekvenser. Her er årsakene til at du vil unngå inkasso:

Det er dyrt

For det første er inkasso dyrt. Ved hvert steg i prosessen legges legges det som regel til gebyrer, salærer og strafferenter. Dette fører til at kravet raskt vokser seg mye større. I løpet av en inkassoprosess kan selv små beløp vokse seg store. 

Du får betalingsanmerkning

Når saken går til inkasso får du en betalingsanmerkning. En slik anmerkning vil ha negative konsekvenser for din økonomi. Du kan bli nektet nye lån og kjøp av mange basis tjenester som mobilabonnement, strømavtale og forsikring. Betalingsanmerkninger kan også virke negativt ved søk på enkelte stillinger. 

Du kan miste eiendelene dine

I ytterste konsekvens kan du miste boligen din eller andre verdifulle eiendeler.

Lån med betalingsanmerkninger og inkasso

Dersom du har pågående inkassosaker og betalingsanmerkninger kan det være svært vanskelig å få nye lån. Det finnes imidlertid enkelte spesialbanker som tilbyr lån med inkasso, og forutsetningen for å få lånet er som regel at pengene må brukes til å innfri inkassogjelden. Dersom du har behov for å ta opp lån for å betale et inkassokrav finnes det tre muligheter: Lån med inkasso uten sikkerhet, inkassolån med sikkerhet i bolig og lån med kausjonist. Vi skal se nærmere på disse alternativene. 

Inkassolån med sikkerhet i bolig

Dersom du har mulighet å stille med sikkerhet i boligen din, er dette alternativet å anbefale. Da vil du ofte få langt bedre betingelser på inkassolånet. Det er fordi banken har sikret pengene sine i fast eiendom. For å kunne stille med sikkerhet i bolig må du ha ledig lånekapasitet i boligen din. Det vil si at du ikke har mulighet til å låne opp til mer enn 85% av boligens verdi. Dersom du har betalt ned noe på boliglånet eller at boligen din har steget mye i verdi, vil du ha ledig lånekapasitet i boligen. 

Inkassolån med kausjonist

En kausjonist garanterer å betale inkassolånet dersom du ikke klarer å betale det selv. Den vanligste formen for kausjon er realkausjon. Det betyr at banken får tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig. Dersom du kan stille med en kausjonist vil det bli lettere å få innvilget inkassolån. En kausjonist vil bli stilt ansvarlig for den delen av inkassolånet som vedkommende har garantert for. I mange tilfeller er det vanlig at foreldre stiller som kausjonister for å hjelpe barna inn på boligmarkedet.

SØK NÅ

Kriterier for å få inkassolån

For å få inkassolån er det noen bestemte kriterier som du må oppfylle:

  • Du må være norsk statsborger med bostedsadresse i Norge
  • Du må kunne stille med sikkerhet eller kausjonist
  • Søker må ha fylt 18 år (noen banker krever høyere aldersgrense)

Ofte stilte spørsmål om lån med betalingsanmerkninger og inkasso:

Hvorfor er renten på lån med inkasso så høy? 

Renten på denne typen lån er høy fordi det generelt er høyere risiko å låne ut til personer med betalingsproblemer. Du kan få lavere rente dersom du kan stille med sikkerhet i bolig eller med kausjonist, men renten vil fremdeles være høyere enn for et vanlig boliglån. 

Hva er fordelene med inkassolån?

Fordelen med å ta opp inkassolån for å innfri inkasso er at du blir kvitt kravene mot deg. Når du gjør opp kravene skal også eventuelle betalingsanmerkninger slettes, noe som vil gjøre din økonomiske hverdag enklere. Dersom kravene mot deg også inkluderer forbruksgjeld, kredittgjeld eller andre smålån, vil et nytt lån som regel gi deg lavere renter, slik at du sparer penger. Når du samler flere krav til et større lån, vil du også få en bedre oversikt. 

Søk boliglån til refinansiering av dyre kreditter og inkassogjeld!
Tjenesten er gratis

Vi hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre kreditter og inkassogjeld.
Bli kvitt betalingsanmerkninger, lønnstrekk og stopp tvangssalget!
Tjenesten er gratis.

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Ann. lån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år. Eff. rente 6,58%. Kostnad 2.009.071,-, totalt 4.009.071,-

mer finans hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld

Kontakt oss

Telefon: 48 35 59 95

E-post: kontakt@merfinans.no

Følg oss