Tvangssalg bolig

Tvangssalg bolig – alt du trenger å vite. I denne artikkelen forklarer MER Finans hva er tvangssalg, hvordan du kan stoppe tvangssalg av bolig, når et tvangssalg kan gjennomføres og hvordan et tvangssalg foregår. 

Unngå tvangssalg ved å refinansiere

SØK NÅ

Hva er tvangssalg? 

Tvangssalg er en prosess der namsmannen selger bolig, eiendom eller andre eiendeler med tvang for å dekke ubetalte krav fra kreditorer. Før tvangssalg kan gjennomføres, skal det sendes flere betalingspåminnelser og et inkassovarsel. Dersom kravet fremdeles ikke blir betalt, mottar du en betalingsoppfordring og saken sendes videre til namsmannen. Da kan kreditorene kreve enten lønnstrekk eller tvangssalg bolig eller eiendeler for å få dekket kravet. Etter å ha mottatt begjæringen fra kreditor, vil namsmyndighetene vurdere om det finnes grunnlag for tvangssalg av bolig eller andre eiendeler. Dersom kreditorene får medhold i kravet, kan tvangssalget finne sted. 

Hvordan stoppe tvangssalg bolig?

For å stoppe tvangssalg må du gjøre opp for deg eller finne en løsning for å betale ned kravet over tid. Her er noen av tingene du kan gjøre for å stoppe tvangssalg bolig:

Ta kontakt med kreditor

Det første du bør gjøre er å kontakte kreditor. Dersom du ikke kan betale kravet med en gang bør dere forsøke å få til en løsning for å betale ned kravet over tid. Det kan være ubehagelig å ta kontakt med kreditor, men husk at kreditor som regel er interessert i å finne en god løsning for begge parter. Det kan være bedre å få til en nedbetalingsløsning enn å måtte tvangsselge eiendeler. 

Ta kontakt med advokat

Det kan være nyttig å få bistand av advokat i saker som gjelder tvangssalg av bolig, spesielt om du er uenig i kravet. Merk at du kun har én måned på deg til å klage dersom du er uenig i en begjæring om tvangssalg. Du bør derfor  ikke vente for lenge med å kontakte advokat.

Selge boligen selv

Dersom du ikke har noen mulighet til å betale eller ikke får stand en avtale med kreditor, er det bedre å forsøke å selge boligen selv enn at den blir tvangssolgt. I mange tilfeller vil tingretten gi deg tillatelse til dette. 

Refinansiering av gjeld med inkasso

Har du inkasso og har fått krav om tvangssalg av bolig, kan du forsøke å refinansiere gjelden slik at du får gjort opp kravet. Noen banker har spesialisert seg på å tilby økonomisk hjelp til deg med inkassosaker. Vi i MER Finans samarbeider med flere slike banker. Ved å ta kontakt med oss kan du få et lån som erstatter inkassokravene med betalingsanmerkning.

SØK NÅ

Når du refinansierer gjeld med inkasso flytter du lånene dine. Den totale gjelden vil ikke forsvinne, men du kan bli kvitt kravene som haster mest å betale, og sannsynligvis sitte igjen med et billigere og mer gunstig lån. 

Når kan et tvangssalg gjennomføres?

For at et tvangssalg bolig skal kunne gjennomføres, må gjelden som har blitt misligholdt være hos en bank som har såkalt avtalepant med tinglysning i eiendommen. Kravet er altså at gjelden har blitt misligholdt – altså at den ikke har blitt betalt i henhold til avtalen. 

Tvangssalg av bolig i sameie eller borettslag kan også igangsettes dersom du ikke betaler fellesgjelden din. Det må også foreligge et tvangsgrunnlag i form av dom for at en eiendom eller bolig skal kunne selges med tvang. Det er lov om tvangsfullbyrdelse som definerer reglene for tvangssalg av bolig i Norge.

Hvordan foregår tvangssalg bolig?

Prosessen knyttet til tvangssalg er ganske omfattende: 

Først må det foreligge en begjæring fra tingretten om at huset, leiligheten eller eiendommen kan tvangsselges. Huseier skal ha en måned på seg for å kunne svare og komme med bemerkninger.  

Dersom huseier ikke er enig i begjæringen, skal klagen sendes til den saksøkende part. Huseier skal også ha mulighet til å innfri kravet helt eller delvis. Dersom kravet innfris, skal begjæring om tvangssalg opphøre.

Om kravet ikke blir betalt, vil prosessen med tvangssalg fortsette. Domstolens medhjelper vil da selge boligen gjennom markedsføring og visninger. Dersom det kommer bud på eiendommen eller boligen er det opp til domstolen å godkjenne disse.

Budet skal ikke aksepteres om det er rimelig å tro at boligen kunne ha blitt solgt til en betydelig høyere salgspris. Det er likevel vanlig at den endelige salgsprisen blir lavere ved tvangssalg sammenlignet med frivillig salg av bolig

Slik foregår tvangssalg bolig steg for steg:

  • Et lån med pant i bolig blir misligholdt
  • Det sendes ut varsel om tvangssalg
  • Begjæring om tvangssalg av bolig iverksettes dersom kravet fremdeles ikke betales
  • Tingretten vil oppnevne en medhjelper til å bistå boligsalget
  • Boligen legges ut for salg
  • Det er opp til tingretten å avslå eller godta eventuelle bud
  • Pengene fra salget går til å dekke krav
  • Huseier får eventuelt overskudd fra salget

Hvilke ulemper er det ved tvangssalg av bolig?

Det finnes flere ulemper knyttet til tvangssalg bolig. For det første er tvangssalg en stor påkjenning for de som må selge hjemmet sitt ufrivillig, og spesielt for familier med barn. 

En annen konsekvens av tvangssalg er at prisen som regel blir lavere enn om salget hadde blitt gjennomført frivillig. En av grunnene til dette er at de som kjøper en bolig på tvangssalg har færre rettigheter når det kommer til å klage på boligkjøpet i etterkant.

Når en bolig tvangsselges er det heller ikke boligeier som godtar budet, men domstolene. 

Dette fører ofte til en lavere salgspris, da tingretten gjerne aksepterer et lavere bud enn hva huseier selv ville ha gjort.

Emner: Hvaer tvangssalg, tvangssalg bolig

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Ann. lån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år. Eff. rente 6,58%. Kostnad 2.009.071,-, totalt 4.009.071,-

mer finans hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld

Kontakt oss

Telefon: 48 35 59 95

E-post: kontakt@merfinans.no

Følg oss