Boliglån selvstendig næringsdrivende og frilansere

I denne artikkelen forklarer vi hvorfor det er vanskeligere å få boliglån for selvstendig næringsdrivende og hva du bør gjøre for å få lån. Du kan også lese mer om hvordan MER Finans kan hjelpe deg med å øke din kredittscore slik at du øker sjansene dine for å få lån. 

SØK NÅ

Hvorfor er det vanskeligere å få boliglån som selvstendig næringsdrivende?

Mange selvstendig næringsdrivende har en solid økonomi og driver godt. Likevel er det vanskeligere for selvstendig næringsdrivende å få innvilget boliglån og andre typer lån. Dette kan for noen føles urettferdig, men det er flere årsaker til at bankene kvier seg for å gi lån til næringsdrivende: 

Den første grunnen til at det er vanskeligere å få lån og boliglån selvstendig næringsdrivende er at denne gruppen ofte har en variabel inntekt. Næringsdrivende kan ha måneder og perioder med høy inntekt og andre perioder med liten eller ingen inntekt. Bankene setter pris på stabilitet og forutsigbarhet. Det viser seg at personer med variabel inntekt generelt også har en høyere risiko for å misligholde lån og andre krav. Les mer om dette i vår artikkel boliglån uten fast jobb.

En selvstendig næringsdrivende er heller ikke ansatt og driver for egen regning. Dette er knyttet til høyere økonomisk risiko. Bedriften kan ha gjeld og andre økonomiske forpliktelser som må oppfylles selv om inntektene faller bort, for eksempel ved lavere ordreinngang eller sykdom. 

I tillegg er ikke selvstendig næringsdrivende omfattet av de samme økonomiske sikkerhetsordningene som vanlige lønnsmottakere har. For eksempel har ikke selvstendig næringsdrivende rett på dagpenger og har dårligere ordninger når det gjelder sykepenger og pensjoner. Bortfall av inntekt kan da lett føre til betalingsproblemer. 

Derfor er det vanskeligere å få boliglån som selvstendig næringsdrivende:

 • Selvstendig næringsdrivende har ofte varierende inntekt
 • Næringsdrivende driver for egen regning og risiko
 • Personer som driver enkeltmannsforetak er ikke omfattet av de samme sikkerhetsordningene som arbeidstakere
 • Næringsdrivende har større statistisk sannsynlighet for å misligholde gjeld. 
SØK NÅ

Hvordan få lån som selvstendig næringsdrivende? 

Enkelte banker tilbyr likevel lån til selvstendig næringsdrivende dersom det kan dokumenteres betalingsevne. Krav til dokumentasjon av inntektsgrunnlaget er noe strengere enn for vanlige lønnsmottakere. Du må kanskje stille med mer egenkapital og ikke ha en for høy gjeldsgrad. Dersom du i tillegg kan dokumentere at du har hatt en god inntekt som næringsdrivende over flere år og ikke har noen betalingsanmerkninger, kan bankene være mer tilbøyelige til å gi deg lån. Har du kontrakter med kunder som viser at du har stabil inntekt over en lengre periode, vil dette kunne øke sjansen din for å få lån som selvstendig næringsdrivende. Selv om selvstendig næringsdrivende ikke er omfattet av de samme offentlige sikkerhetsordningene som lønnstakere, kan man som næringsdrivende tegne forsikringer som gir større sikkerhet ved bortfall av inntekt. 

Søker du om lån med enkeltmannsforetak, må du ofte dokumentere følgende opplysninger for banken din:

 • Hvor lenge du har drevet
 • Inntekt fra næring de siste årene
 • Bransje
 • Forsikringer
 • Dokumentasjon på løpende inntekter og eventuelle kundeavtaler. 

Kredittscore for selvstendig næringsdrivende

Når du søker om lån eller kreditt, vil bankene eller kredittselskapene foreta en kredittsjekk før et lån eller kreditt eventuelt innvilges. Om du får lån og hvilke betingelser du får på lånet vil avhenge av din kredittscore. Din kredittscore legger vekt rekke ulike faktorer, som inntekt i forhold til gjeld, alder, flyttemønster, betalingsanmerkninger og næringsinteresser. Driver du et enkeltpersonforetak, har du næringsinteresser, noe som vil gi deg en lavere kredittscore. 

Se også vår artikkel: Restskatt – slik betaler du den

Slik får du lån

Vi har allerede nevnt at det stilles høyere krav til dokumentasjon dersom du er selvstendig næringsdrivende, spesielt i forhold til å dokumentere at du har inntekter og betalignsevne. I tillegg er det noen grep du kan ta som vil øke dine sjanser for å få boliglån som selvstendig næringsdrivende:

 • Betalt ned på dyr gjeld. Dersom du har forbruksgjeld, kredittgjeld og andre dyre kreditter bør du bli kvitt slik gjeld først. Dersom du ikke har mulighet til dette, kan du refinansiere for å få et lån med lavere rente og bedre betingelser. Søk om refinansiering fra MER Finans her: 
SØK NÅ
 • Har du betalingsanmerkninger, bør du så raskt som mulig kvitte deg med disse. Betalingsanmerkninger gir nemlig et svært negativt utslag på din kredittscore og gjør at du blir nektet lån. Vi i MER Finans kan hjelpe deg med å refinansiere lån med betalingsanmerkninger. Send oss en søknad her. 
 • Skaff deg de riktige forsikringene. Selvstendig næringsdrivende er ikke omfattet av de samme sikkerhetsordningene, men du kan kjøpe forsikringer som bedre sikrer deg ved bortfall av inntekt. Dersom du dokumenterer overfor banken at du har slike forsikringer, kan banken være mer villig til å gi deg lån. 

Hvorfor må selvstendig næringsdrivende betale høyere rente? 

Renten på lån til selvstendig næringsdrivende er ofte høyere på grunn av større risiko knyttet til inntektsbortfall. Statistikk viser også at næringsdrivende ofte misligholder sine forpliktelser. Enkelte banker kan likevel være villig til å innvilge et lån, men vil ta seg betalt for risikoen i form av høyere rente.

Har du fått avslag på søknad om lån?

Mange selvstendig næringsdrivende får avslag på søknad om lån, og dette skyldes ofte for lav kredittscore og/eller mangelfull dokumentasjon på inntekt. Du kan forbedre din kredittscore ved å kvitte deg med gjeld og betalingsanmerkninger, og ved å skaffe deg solide kontrakter for å sikre en mer stabil inntekt. Dersom du har betalingsanmerkninger, kan du søke om et såkalt omstartslån med betalingsanmerkninger for å bli kvitt disse.

De ulike bankene kan ha ulike prosedyrer knyttet til det å gi boliglån til selvstendig næringsdrivende. Det kan derfor være lurt å søke hos flere banker. Selv om én bank skulle gi deg avslag på søknaden, kan det være muligheter for at en annen bank innvilger deg lån. Får du avslag på søknad om boliglån eller andre lån i de store bankene, kan du søke hos spesialbanker som ofte kan gi et lån mot en høyere rente. 

Emner: Boliglån selvstendig næringsdrivende, bankenes policy, lånevilkår, hvordan få lån som selvstendig næringsdrivende, avslag på lånesøknad, selvstendig næringsdrivende boliglån

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Refinansiering med pant i bolig fra 8,55 % Effektiv rente ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr. 2.622.146,-
Totalt: kr. 4.622.146,- Etableringsgebyr 2 - 4%, rente fastsettes individuelt.

*Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Kontakt oss

Telefon: 23 20 20 23

E-post: post@aifinans.no