Refinansiering

I denne artikkelen får du alt du trenger å vite om refinansiering, hvilke typer lån som kan refinansieres og hvilke fordeler refinansiering kan ha for deg. Har du behov for refinansiering? Ta kontakt med oss her, så hjelper vi deg gjennom prosessen. Tjenesten er gratis.

SØK NÅ

Hva er refinansiering?

De fleste voksne mennesker i Norge har ett eller flere lån. De vanligste typene av lån er boliglån, billån, lån til andre kjøretøy, forbrukslån og kredittgjeld. Refinansiering betyr å gjøre endringer i ett eller flere av disse lånene. Formålet med å refinansiere er å få bedre betingelser, som regel i form av lavere renter og månedlig kostnader, men noen ganger også i form av endret nedbetalingstid eller økning av lånebeløpet. Du kan også få redusert antall gebyrer.

Å refanisiere kan bety flere ting:

  • Å erstatte et lån med et nytt lån
  • Å slå sammen flere lån til ett lån
  • Å bake et eller flere mindre lån inn i et større lån 

De fleste typer lån kan refinansieres: 

  • Boliglånet
  • Kredittkortgjeld
  • Forbruksgjeld
  • Refinansiering av andre typer smålån og kreditter
  • Omstartslån – refinansiering av inkassogjeld og krav med betalingsanmerkninger

Vi skal nå se litt nærmere på de ulike typene av refinansiering:

Refinansiering av boliglånet

Dersom du velger å flytte boliglånet fra en bank til en annen, kalles dette refinansiering. Du kan flytte nøyaktig den eksisterende lånesummen, eller øke eller senke lånesummen i den nye banken. Dersom du velger å øke boliglånet, for eksempel om du har behov for midler til oppussing, er dette også en form for refinansiering. Du kan også bake andre typer gjeld inn i boliglånet. Dersom du har dyr forbruksgjeld eller kredittgjeld, kan det lønne seg å bake slik gjeld inn i boliglånet. Det er fordi boliglånet som regel har vesentlig lavere rente sammenlignet med mange andre typer lån. 

Når det gjelder boliglån er det ofte små renteforskjeller i markedet. Likevel kan en refinansiering av boliglånet spare deg for mye penger, nettopp fordi mange av oss har så store boliglån. Det er ikke uvanlig å ha boliglån på flere millioner, og da vil selv 0.25% renteforskjell bety vesentlige innsparinger over tid. 

Refinansiering av kredittgjeld

Når man betaler med kredittkort, opparbeider man seg kredittkortgjeld, også kalt kredittgjeld. Man betaler altså med penger som man ikke har. Pengene man skylder må man betale tilbake når fakturaen fra kredittkortselskapet kommer. Dersom man ikke betaler denne regningen innen forfall, begynner rentene å løpe. Disse rentene er blant de høyeste i markedet. 

Dersom man har opparbeidet seg kredittkortgjeld som man betaler renter på, anbefales det ofte å refinansiere denne gjelden. Grunnen er åpenbart at rentene er svært høy på slik gjeld. Ved å refinansiere, kan man få vesentlig lavere lånekostnader. Dette kan gjøres på to måter:

  • Du kan refinansiere ett eller flere kredittlån ved å erstatte de med et forbrukslån med lavere renter. 
  • Du kan refinansiere ett eller flere kredittlån med sikkerhet i boligen din. Dette vil som regel være det gunstigste alternativet siden et lån med sikkerhet vil gi deg de beste betingelsene. For å kunne refinansiere med sikkerhet i egen bolig må du selvfølgelig eie bolig, og det samlede lånet med sikkerhet i bolig kan ikke utgjøre mer enn 85% av boligens verdi. Alternativt kan du refinansiere med sikkerhet i en annen person sin bolig. Dette kalles for refinansiering med kausjonist.

Refinansiering av forbruksgjeld

Refinansiering av forbruksgjeld følger de samme prinsippene som refinanisering av kredittgjeld. Ved å bytte ut ett eller flere dyre forbrukslån med et billigere lån eller bake de inn i boliglånet, kan du få vesentlig lavere lånekostnader. 

Omstartslån

Et omstartslån er en spesiell type refinansieringslån som brukes til å betale ned inkassogjeld og gjeld med betalingsanmerkninger. Slike lån kalles for omstartslån siden ordningen lar deg få en økonomisk omstart med bedre forutsetninger. For å få omstartslån må du kunne stille med pant i bolig eller med kausjonist. Et omstartslån har som regel en høyere rente sammenlignet med et vanlig boliglån, men lavere rente sammenlignet med kredittgjeld og inkassogjeld.  

SØK NÅ

Fordeler med å refinansiere gjeld

Lavere rente

De mest åpenbare årsaker til å refinansiere er lavere rente, lenger løpetid og redusert månedlig kostnad. Særlig kredittgjeld, men også enkelte typer forbrukslån, har svært høy rente. Dersom man ikke betaler ned denne gjelden kan selv mindre beløp raskt vokse seg store. Ved å refinansiere disse lånene i et lån med lavere rente blir gjelden mye lettere å håndtere og man kan spare vesentlige summer.

Når det gjelder lån med sikkerhet i bolig er rentene generelt på et gunstigere nivå, men fordi mange av oss har store lån knyttet til boligen, kan selv små renteforskjeller kan utgjøre store besparelser over tid. 

Færre gebyrer

Ved innbetaling av mange typer lån må man betale et innbetalingsgebyr hver gang man betaler ned på lånet. Dersom man refinansierer og slår sammen flere lån til ett lån, reduserer man antall gebyrer eller slipper gebyrer helt. Selv om ett enkelt gebyr ikke utgjør så mye penger, kan man spare gode penger over tid. 

Gebyrer på lån – et regneeksempel: Dersom du har 4 lån med et innbetalingsgebyr på 60 kroner per lån, betaler du 240 kroner per måned bare i gebyrer. På et år utgjør dette 2880 kroner. Dersom du refinansierer og slår sammen disse lånene til ett lån med ett gebyr, betaler du kun 720 kroner per år i gebyrer. Det utgjør en besparelse på 2160 kroner. I løpet av 5 år utgjør besparelsen hele 10800 kroner bare i gebyrer!

Bedre oversikt

I tillegg til lavere renter og færre gebyrer vil det å refinansiere og samle flere lån gi deg bedre oversikt. Det å ha kun en kreditor å forholde seg til er som regel gunstigere enn å måtte forhandle med flere. 

Gunstige endringer av lånet

En refinansiering gjør det i mange tilfeller mulig å gjøre gunstige endringer i lånet. Kanskje ønsker du deg lengre nedbetalingstid som gir deg lavere månedlige innbetalinger. I andre tilfeller kan du ha behov for å øke lånet til oppussing eller andre formål. En refinansiering er en god anledning til å tilpasse lånene på best mulig måte til din situasjon.

En ny start

Dersom du refinansierer og blir kvitt inkassogjeld og betalingsanmerkninger ved hjelp av et omstartslån, vil du få en ny og lettere økonomisk hverdag. Slike anmerkninger gjør det nemlig vanskelig å skaffe seg mange nødvendige varer og tjenester og du vil som regel bli nektet kreditt. Du kan også få problemer både på utleiemarkedet og jobbmarkedet. Et omstartslån gir deg en ny start.

Hvordan komme i gang med refinansiering? 

Du kommer enkelt i gang med å refinansiere ved å kontakte oss i MER Finans. Vi vil hjelpe deg med å søke lån i den beste banken for deg, slik at du får de beste betingelsene ut fra dine økonomiske forutsetninger. Du vil også spare tid på å bruke oss, så slipper du å sende mange søknader til mange ulike banker. Tjenesten er gratis.

Søk boliglån til refinansiering av dyre kreditter og inkassogjeld! Tjenesten er gratis

Vi hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre kreditter og inkassogjeld.
Bli kvitt betalingsanmerkninger, lønnstrekk og stopp tvangssalget!
Tjenesten er gratis.

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Ann. lån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år. Eff. rente 6,58%. Kostnad 2.009.071,-, totalt 4.009.071,-

mer finans hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld

Kontakt oss

Telefon: 48 35 59 95

E-post: kontakt@merfinans.no

Følg oss