Søvnløse netter og økonomiske problemer

Man kan oppleve stress og angst når man har en økonomisk krise! Det er normalt å ha en frykt for konsekvensene ved å ha økonomiske problemer, og spesielt når man ikke vet hvordan man kan komme seg ut av situasjonen. Dersom man opplever stress og angst over tid vil man ofte kunne oppleve søvnløse netter.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan økonomiske problemer gir søvnløse netter, og tiltak for hvordan man kan få tilbake nattesøvnen.

SØK NÅ

En av ti nordmenn har økonomiske problemer

Visste du at det var ca. 400.000 helt eller delvis arbeidsledige under pandemien, og at de dermed fikk redusert sin inntekt midlertidig, og i verste fall permanent?

Det forventes at renten økes tre ganger i 2022 og fire ganger i 2023. Dette i kombinasjon med at prisene på strøm, bensin og matvarer har økt, vil medføre at flere vil erfare et vesentlig innhugg i sin økonomi.

Mange vil da få en ufrivillig få økonomiske problemer og dette vil kunne slite på ens mentale helse. Selv om de fleste jobber hardt for å løse sine økonomiske problemer er det ikke alle som vet om det er mulig å løse disse, eller eventuelt hvordan.

Du er ikke alene! En av ti nordmenn har økonomiske problemer, og hver 20. nordmann har betalingsanmerkning. Vi har 115 milliarder i ubetalte regninger og det er betydelig vekst i gjelden vår.

I dagens samfunn er det tabu å snakke om økonomi, og det er mye skam knyttet til det å snakke om å ha økonomiske problemer. Dette igjen bidrar til at det blir enda vanskeligere å be om hjelp. 

Felles for alle vi snakker med er at de blir møtt med respekt og forståelse i MER Finans. Vi samarbeider for å finne en løsning på den økonomiske situasjonen du er i, på en profesjonell, effektiv og konfidensiell måte. Våre tjenester er gratis for deg.

SØK NÅ

Vi kjenner bankene og hva de trenger av informasjon og dokumentasjon. 

I MER Finans hjelper vi deg uten å dømme. Sammen kartlegger vi hvordan du havnet i en økonomisk utfordrende situasjon, slik at du på best mulig måte skal kunne unngå dette i fremtiden. Vi jobber gratis for deg for å finne den beste løsningen på dine økonomiske problemer. Det er banken som betaler oss.

Når dårlig økonomi gir søvnløse netter

Når man møter utfordringer generelt, og kanskje spesielt økonomiske, så tenker man ofte på dette. Det fratar deg fokus i situasjoner som når du er på trening, rydder, kjører bil, er med familie og venner, eller på jobb. Når man legger seg for å sove så kommer ofte tankene tilbake: “Hvordan havnet jeg her? Hvordan kan jeg løse dette?”.

Det er derfor ikke unormalt at en dårlig økonomi gir søvnløse netter.

I slike situasjoner vil man kunne føle seg maktesløse, og over tid vil dette kunne medføre stress og angst.

Vedvarende stress og angst påvirker vår daglig prestasjonsevne og motivasjon. Dette vil igjen ha innvirkning på vår søvn. Når man har sovet dårlig vil dette medføre ytterligere redusert prestasjonsevne. Spesielt hvis man har hatt flere søvnløse netter.

På denne måten blir en dårlig økonomi en ond sirkel!

Flere vi har snakket med opplyser at de ikke får sove om natten fordi de ikke har penger til å betale sine regninger. Andre har søvnvansker fordi de har betalingsanmerkninger og inkasso. De frykter å ikke kunne komme ut av den økonomiske krisen de er i, og med ytterste konsekvens miste sitt hjem ved tvangssalg.

For å redusere angsten og unngå flere søvnløse netter, handler mye om å finne tilbake til tryggheten.

En måte å finne tilbake til tryggheten er ofte å få hjelp til å underlette de oppgavene man selv finner utfordrende. De fleste som opplever å ha en dårlig økonomi synes det er vanskelig å ta tak i dette. Vi hjelper deg gratis med å søke boliglån til refinansiering av dyre kreditter og inkassogjeld.

I mens vi jobber gratis for deg med din søknad til bankene vi samarbeider med, ønsker vi at du jobber med å finne tilbake roen. 

Tips og teknikker til bedre nattesøvn

Avspenningsteknikker

Å bruke avspennings-teknikker for å roe ned nervesystemet når man føler stress eller opplever angst, kan være veldig nyttig. Dyp og rolig pust hjelper til å roe nervesystemet. 

Her er et eksempel på en puste teknikk som kan brukes når man er hjemme, på jobb eller kjører kollektivt

  • Pust dypt og rolig inn gjennom nesten
  • Hold pusten i fire sekunder
  • Åpne munnen og pust ut, i min. fire sek.
  • Hold pusten i fire sekunder

Repeter til du føler deg rolig.

Denne teknikken kan du også gjøre før du legger deg og på denne måten forsøke roe ned tankekjøret. Dette kan fungere som en erstatning for tidligere vaner som bruk av mobil eller PC i sengen.

Unngå å bruke mobil, PC eller TV når du er i sengen!

Når man opplever stress og angst eksempelvis grunnet dårlig økonomi, bruker man ofte tid i sengen på å tenke på dette. Man søker gjerne løsninger på mobilen eller jobber i sengen, eller forsøker avlede tankene ved å se på TV.

En løsning på dette vil være å ha restriksjoner fra å bruke mobil, PC eller TV når man er i sengen, og på denne måten lære kroppen og hjernen at sengen er til å sove i.

Dette kan være utfordrende, og vil kunne forverre søvnen i starten, men deretter vil søvnen forbedres.

Søk boliglån til refinansiering av dyre kreditter og inkassogjeld! Tjenesten er gratis

SØK NÅ

Vi hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre kreditter og inkassogjeld.
Bli kvitt betalingsanmerkninger, lønnstrekk og stopp tvangssalget!
Tjenesten er gratis.

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Ann. lån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år. Eff. rente 6,58%. Kostnad 2.009.071,-, totalt 4.009.071,-

mer finans hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld

Kontakt oss

Telefon: 48 35 59 95

E-post: kontakt@merfinans.no

Følg oss