Hva er lønnstrekk?

Hva er lønnstrekk? Er du en av de som har lønnstrekk eller lurer på hva det er og hvordan du kan unngå det? I denne artikkelen forklarer vi hva lønnstrekk er, hvordan det fungerer og hvordan du kan bli kvitt lønnstrekk.

Har du fått lønnstrekk? Få hjelp i dag til å stoppe det

SØK NÅ

Hva er lønnstrekk? 

Lønnstrekk, som også kalles utleggstrekk, betyr at arbeidsgiveren trekker en viss andel av lønnen til arbeidstakeren. Det kan også utføres lønnstrekk av trygdeytelser. Da er det NAV som trekker pengene automatisk før utbetaling.

Lønnstrekk skyldes som oftest at man er skyldig penger, og ikke har betalt gjelden til avtalt tid. Et lønnstrekk kommer som et resultat av at namsmannen inndriver gjelden med tvang. Et lønnstrekk kan også iverksettes av lensmannen, Statens Innkrevingssentral eller kemneren.

Trekk i lønn fra namsmann er altså et resultat av at du skylder penger til én eller flere kreditorer, og at gjelden har blitt misligholdt. Dersom du ikke gjør opp for deg, kan kreditorene og andre parter som du skylder penger gå til namsmannen for å få pengene inndrevet.

Ved lønnstrekk får du kun utbetalt det mest nødvendige til livsopphold, basert på standard livsoppholdssatser. Resten av inntekten går til betaling av lønnstrekket.

Slik oppstår lønnstrekk

Et lønnstrekk oppstår dersom du ikke gjør opp for deg. Det kan være snakk om et lån, kredittkortgjeld, ubetalt husleie eller andre varer og tjenester som du har kjøpt, men ikke betalt. Først vil du motta en eller flere purringer før du får et inkassovarsel. Dersom du fremdeles ikke betaler vil du motta en betalingsoppfordring og saken går til inkasso. Da kan kreditorene henvende seg til namsmannen som vil vurdere saken, og vil avgjøre om pengene skal drives inn gjennom lønnstrekk. Da vil du også få en betalingsanmerkning registrert på deg, noe som begrenser din økonomiske frihet. 

Du skal motta et varsel om lønnstrekk 14 dager før prosessen igangsettes, hvor du blant annet skal kunne se hvor stort det aktuelle trekket vil være. Du kan gjøre opp for deg når du får varselet, men dersom du ikke gjør det, vil lønnstrekk iverksettes. Namsmannen kan også begjære at ting du eier, for eksempel boligen din, blir tvangssolgt for å dekke inn det du skylder. 

Hvor lenge varer lønnstrekk?

Det er ingen øvre eller nedre grense for hvor lenge et lønnstrekk varer. Lønnstrekk kan ha en varighet på alt fra noen uker til flere år. Varigheten og størrelsen på lønnstrekket vil variere med hvor mye penger du skylder og hvor mye du tjener. Når kreditorene har fått tilbake pengene som du skyldte, vil lønnstrekket opphøre. For folk med dårlig økonomi og lav lønn kan lønnstrekk både være langvarig og belastende. 

Hvor mye kan namsmannen ta i lønnstrekk?

Selv om du får lønnstrekk, skal du ha nok til livets opphold. Namsmannen tar derfor utgangspunkt i NAV sine satser for livsopphold som definerer hvor mye man skal kunne klare seg med etter at utgifter til bolig er dekket. Satsene er nøkterne, derfor må man belage seg på å leve på et stramt budsjett dersom man har lønnstrekk. Hvor mye du får utbetalt, vil avhenge av din livssituasjon, for eksempel om du har samboer/ektefelle og antall barn. Det du tjener som overstiger livsoppholdssatsene, kan i utgangspunktet bli trukket fra lønnen.

Hvordan stoppe lønnstrekk?

Lønnstrekket vil ikke stoppe før du har gjort opp gjelden som du skylder. Du må altså skaffe penger for å betale tilbake gjelden som har gått til det som kalles utleggsforretning. Her finnes det flere løsninger:

Øke boliglånet

Dersom du eier din egen bolig, kan du låne opp i boligen. Da må det være ledig kapital i boligen, noe som ofte er tilfelle dersom du har betalt ned på lånet over tid eller at boligen din har steget i verdi. MER Finans samarbeider med banker som kan hjelpe deg med lån dersom du kan stille med sikkerhet i bolig. Du kan også i mange tilfeller få hjelp selv om du har betalingsanmerkninger. Tjenesten er gratis.

SØK NÅ

Øke inntekten

Ved å øke inntekten vil du få mer penger som kan gå til nedbetaling av gjeld, og slik bli kvitt lønnstrekket raskere. Dette vil være tilfelle dersom du har fått en ny jobb eller stilling med høyere lønn eller tar ekstra jobber.

Leie ut

Har du et eller flere ledige rom i boligen kan du leie disse ut på tjenester som for eksempel Airbnb, eller du kan leie ut for en lengre periode. Det finnes også muligheter for å leie ut hele boligen på korttidsbasis når du ikke er der selv. 

Selge ting 

De fleste har ting de ikke trenger liggende. Disse kan ofte selges på bruktmarkeder på finn.no slik at du får ekstra penger for å betale det du skylder.  

Hvordan unngå lønnstrekk?

Uansett om du har lønnstrekk i dag eller ikke, kan det lønne seg å vite hvordan du kan unngå å komme i en situasjon hvor inntekten din trekkes ved tvang. Det beste er å holde oversikt over økonomien og betale det man skylder til rett tid. Har du for eksempel kredittgjeld eller andre dyre smålån, kan du spare mye penger på å refinansiere. Da samler du dyre lån og kreditter i ett større lån med lavere rente og bedre betingelser. Med kun ett lån å forholde deg til, får du også bedre oversikt over økonomien. Vi i MER Finans kan også hjelpe deg med refinansiering. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale. 

SØK NÅ

Ofte stilte spørsmål om hva er lønnstrekk: 

Hva er lønnstrekk? 

Lønnstrekk er tvunget trekk i lønn eller annen inntekt for å betale gjeld som du skylder. 

Kan jeg be arbeidsgiveren om å stoppe lønnstrekket?

Nei, du kan ikke be arbeidsgiveren din om å stoppe lønnstrekket dersom du har fått dette. Arbeidsgiveren din er forpliktet ved lov til å gjennomføre lønnstrekket. Du har altså ingen mulighet for å forhindre at utleggstrekk skal finne sted, eksempelvis ved å påvirke arbeidsgiver.

Kan lønnstrekket endres?

Du kan i enkelte tilfeller be om å få endret lønnstrekket. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du har fått økte utgifter, flere barn eller går ned i lønn. Det kan også være aktuelt å søke om endring i lønnstrekk etter samlivsbrudd.

Hvordan søker jeg om å endre lønnstrekket? 

Du søker om å endre lønnstrekket via et eget søknadsskjema du finner hos NAV.no. Endringer i din livssituasjon må dokumenteres i søknaden. 

Får arbeidsgiver vite om lønnstrekk?

Ja, din arbeidgiver får vite om lønnstrekk og er pliktig til å trekke pengene hver måned. 

Emner: Endre lønnstrekk namsmannen, lønnstrekk feriepenger, hva er lønnstrekk, hvordan stoppe lønnstrekk, lønnstrekk livsopphold

Refinansiering med pant i bolig - gjort raskt og enkelt.
Ann. lån 2.000.000,- inkl. etabl. geb. o/25 år. Eff. rente 6,58%. Kostnad 2.009.071,-, totalt 4.009.071,-

mer finans hjelper deg søke boliglån til refinansiering av dyre lån og inkassogjeld

Kontakt oss

Telefon: 48 35 59 95

E-post: kontakt@merfinans.no

Følg oss